Grafologie

Nabízím:

  1. Kurz základů grafologie v Klatovech
  2. Vypracování grafologického rozboru
  3. Přednášky o grafologii

Kurz základů grafologie v Klatovech (60 hodin rozdělených do dvou semestrů)

Náplň kurzu

Organizace kurzu

V každém semestru:

Čtyři odpolední bloky: pátky 16.00 – 20.00 (16 hodin)
Jeden víkend termín po dohodě (14 hodin)

Místo konání: SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362

Cena za jeden semestr 2 000 Kč možnost platby po jednotlivých blocích - 70 Kč/hod.)

Termín začátku druhého ročníku studia grafologie bude oznámen v první polovině září. Další kurz (1. ročník) grafologie bude otevřen v září 2011. Závaznou přihlášku prosím zašlete na adresu Marie Blahoušová, Předslav 97, 339 01 Klatovy, nebo mailem mblahousova@seznam.cz. V kurzu jsou ještě volná místa.

Přihláška do kurzu základů grafologie

Vypracování grafologického rozboru

Předejte prosím originál jedné stránky (A4) Vašeho rukopisu. Text pokud možno neopisujte z předlohy. Můžete psát na libovolné téma (např. dopis, životopis apod.), nejlépe na nelinkovaný papír, libovolným psacím náčiním. Text zakončete svým podpisem. Uveďte prosím svůj věk, vzdělání, popř. profesi.

Výsledky grafologického rozboru mohou být zpřesněny rozborem kresby stromu (Baum test) a postav. Rozbor kresby stromu a postavy patří mezi klasické psychodiagnostické testy. Vychází z názoru, že do kresby promítáme mnohé své důležité postoje ke světu i k sobě samým.V případě Vašeho zájmu zašlete spolu s rukopisem kresbu jakéhokoli nejehličnatého stromu vypracovanou obyčejnou tužkou na nelinkovaném papíru (A4) a kresbu dvou postav. Při kresbě postav postupujte následujícím způsobem: nelinkovaný papír A4 si dejte na šířku, na levou polovinu nakreslete jakoukoli postavu, na pravou polovinu postavu opačného pohlaví.

Témata přednášek:

Co může říci písmo?

Odhalte svůj temperament na základě psychologických testů i rukopisu

Co prozradí kresba stromu a kresba postav

Řeč těla

Grafologie v personalistice

Přednáška: Co může říci písmo

v úterý 15. září 2009 od 19.00 hod. v budově ZŠ v Předslavi

Dozvíte se:

Zkusíte si:

Přineste si:

Lektorka: Mgr. Marie Blahoušová

Vstupné zdarma, možnost přihlásit se do kurzu studia grafologie.