Grafologie

Mgr. Marie Blahoušová

Zaměstnání: od roku 1985 učitelka na SPŠ v Klatovech (český jazyk, anglický jazyk, psychologie prodeje)

Grafologie:

Lektorská činnost pro Gracent vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s.:

K zájmu o grafologii mě přivedla moje profese, snaha o to, abych dokázala co nejlépe poznat své studenty a porozumět jejich chování.

V roce 2005 jsem se proto přihlásila do kurzu Základy grafologie se zaměřením na rozvoj osobnosti (Gracent, lektorka Blanka Pevná). Během dvouletého studia jsem absolvovala spoustu zajímavých přednášek nejen z oblasti grafologie, ale také psychologie. Součástí kurzu bylo rovněž vypracování mnoha grafologických rozborů.

Náplň kurzu a postupné získávání dovednosti rozebírat rukopisy mě motivovaly k absolvování kurzu Intenzivní studium grafologie a psychologie.Obsahem kurzu byly především rozbory rukopisů a následné konzultace s odborným vedením.

Po ukončení studia jsem byla oslovena vedoucí kurzu Blankou Pevnou, abych příležitostně pracovala jako lektorka firmy Gracent. Vzhledem k tomu, že mě tato práce zaujala, rozhodla jsem se předávat vědomosti a zkušenosti z oblasti grafologie dalším zájemcům o sebepoznání i poznání ostatních a pořádat kurzy grafologie.